Managementsysteem (informatiebeveiliging)

Managementsysteem (informatiebeveiliging)

Er bestaan verschillende modellen voor managementsystemen inzake informatiebeveiliging (ISMS – Information Security Management System). Het meest gekende systeem is gebaseerd op een PDCA-structuur (Plan-Do-Check-Act) en verbetert permanent de beveiliging. Deze voortdurende verbetering is gelinkt aan evolutieve factoren, bijvoorbeeld wijzigingen van de organisatie en de daarmee verbonden risico’s, wijzigingen in het informatiesysteem, technologische nieuwigheden zowel voor operationele systemen als voor beveiligingsvoorschriften.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Managementsysteem (informatiebeveiliging)