Informatieplicht

Informatieplicht

Elke natuurlijke persoon heeft het recht om te weten wie welke persoonsgegevens over hem verwerkt. Ook heeft de betrokkene recht om te weten voor welke doeleinden zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Deze plicht is een concretisering van het transparantiebeginsel en kent enkele uitzonderingen.
Het is de verantwoordelijke voor de verwerking die deze informatieplicht moet nakomen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Informatieplicht