Gevoelige gegevens

Gevoelige gegevens

Bepaalde persoonsgegevens zijn gevoeliger van aard dan andere. De naam en het adres van een persoon zijn eerder onschuldige gegevens, maar dit geldt niet voor zijn politieke overtuiging, seksuele voorkeur of gerechtelijk verleden. De privacywet regelt de registratie en het gebruik van deze gevoelige gegevens strikter dan andere persoonsgegevens.

Het gaat om gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen. Het is in principe verboden om dergelijke gegevens te verwerken.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Gevoelige gegevens