Gerechtelijke persoonsgegevens

Gerechtelijke persoonsgegevens

De Privacywet maakt een verschil tussen gewone persoonsgegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) en een aantal meer gevoelige persoonsgegevens. Een categorie van gevoelige gegevens betreft gerechtelijke gegevens.
De Privacywet definieert ook uitdrukkelijk wat gerechtelijke persoonsgegevens zijn. Het handelt meer concreet over persoonsgegevens inzake (1) geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken, alsook aan administratieve gerechten, (2) verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen m.b.t. misdrijven, (3) administratieve sancties en (4) veiligheidsmaatregelen.
De verwerking van deze gerechtelijke gegevens is in beginsel verboden, maar de Privacywet voorziet meteen in een aantal uitzonderingen op dit verbod.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Gerechtelijke persoonsgegevens