Finaliteit(sbeginsel)

Finaliteit(sbeginsel)

Persoonsgegevens mogen volgens de privacywet slechts verwerkt worden met het oog op een of meer gerechtvaardigde doelstellingen. Dit houdt in dat er steeds een concrete reden moet zijn waarvoor de persoonsgegevens zullen verwerkt worden en dat deze reden nauwkeurig moet worden vastgelegd vooraleer een verwerking te starten.

De finaliteit is de hoeksteen van de privacywet en bepaalt het kader waarbinnen persoonsgegevens mogen verwerkt worden, bijvoorbeeld: welke gegevens worden verwerkt, wat wordt er met deze gegevens gedaan, worden ze medegedeeld aan derden, ...

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Finaliteit(sbeginsel)