Camerawet

Camerawet

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). De camerawet is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Camerawet