Bewakingscamera (camerawet)

Bewakingscamera (camerawet)

De wet omschrijft een bewakingscamera als elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of
  • de orde te handhaven.

Hiervoor verzamelt, verwerkt of bewaart het systeem beelden.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Bewakingscamera (camerawet)