Bevolkingsregister

Bevolkingsregister

Elke gemeente moet een bevolkingsregister bijhouden dat alle officiële gegevens over haar inwoners bevat. De wetgeving bepaalt de inhoud ervan en de regels die de gemeenten dienen te respecteren om deze registers te houden. De gegevens die in het bevolkingsregister worden opgenomen, zijn persoonsgegevens, want het gaat om informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waardoor eveneens de Privacywet van toepassing is. Het bevolkingsregister bevat voor de hand liggende gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, hoofdverblijfplaats, maar ook minder voor de hand liggende gegevens zoals bijvoorbeeld de verklaring met betrekking tot transplantatie van organen en weefsels na overlijden, de pensioenbrevetten. Belangrijk om te vermelden is dat er expliciet in wordt voorzien dat het college van burgemeester en schepenen de verantwoordelijke voor de verwerking is.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Bevolkingsregister