Beheersmaatregelen (informatiebeveiliging)

Beheersmaatregelen (informatiebeveiliging)

Beheersmaatregelen, ook "beschermingsmaatregelen" of "beveiligingscontrole" genoemd, zijn procedures of beslissingen die de risico’s verkleinen. Beheersmaatregelen kunnen op verschillende manieren doeltreffend zijn: door de mogelijke gevaren te verminderen, kwetsbaarheden te corrigeren of door de mogelijke rechtstreekse gevolgen of onrechtstreekse impact te beperken. Het is ook mogelijk om op de tijdsfactor te werken. Door incidenten beter en vroeger op te sporen, kan er immers opgetreden worden vooraleer de situatie verergert.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Beheersmaatregelen (informatiebeveiliging)