Klachtenbehandeling

Dit activiteitsdomein richt zich in het bijzonder op het datasubject. Het omvat klachtenbehandeling en mogelijk daarmee verbonden bemiddeling.

Wanneer de rechten van het datasubject niet worden nageleefd door de verantwoordelijke voor de verwerking, zal de Autoriteit optreden op verzoek van de betrokkene teneinde de naleving van diens rechten te verkrijgen (recht op verzet, verbetering, indirecte toegang, …). Daarbij zal de Autoriteit gebruik maken van alle voor haar beschikbare middelen (de aangifte bij de procureur des Konings, het aanhangig maken van een geschil voor de burgerlijke rechtbank, …).

Indien het grensoverschrijdende inbreuken op gegevensbescherming betreft, verleent de Autoriteit haar medewerking aan onderzoeken die op internationaal niveau worden gevoerd en die om tot werkbare oplossingen te komen het engagement vereisen van alle betrokken instanties inzake gegevensbescherming.