Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvangeraflopend sorteren Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tot aanpassing van de rechtsgrond van beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Rijksregister van de natuurlijke personen 34/2018 16-05-2018
Aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen Vlaanderen met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Het agentschap Wonen Vlaanderen Met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning. 19/2012 14-03-2012
Aanvraag van de Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op gebruikers- en toegangsbeheer voor e government toepassingen en tot aanpassing van beraadslaging Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Rijksregister van de natuurlijke personen Gebruikers- en toegangsbeheersysteem 29/2013 17-04-2013
Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering tot uitbreiding van de machtigingen verleend bij de beraadslagingen nrs. 22/2004 en 24/2004 van 9 augustus 2004 Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV; Kruispuntbank Inburgering Vereiste tot volgen inburgeringstraject met het oog op het verkrijgen van een sociale woning. 040/2007 12-12-2007
Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van het project digitale bouwaa Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Orde der architecten Voor de volledige behandeling van stedenbouwkundige aanvragen, zoals opgelegd door de Vlaamse Regering van 9 september 2011. 28/2012 04-04-2012
Aanvraag van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid om toegang te bekomen tot informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van het beheer van de Vlaamse Ondersteunings Vlaamse Overheid, Departement Werk & Sociale Economie Rijksregister van de natuurlijke personen Het beheer van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 48/2016 22-06-2016
Aanvraag van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het vervullen van haar taken inzake de aanwe Vlaamse Overheid, Departement Werk & Sociale Economie Rijksregister van de natuurlijke personen 31/2018 16-05-2018
Aanvraag van het Waals agentschap voor de integratie van de gehandicapte personen (AWIPH) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken teneinde de betaling van kinderbijslagen aan hun statutair personee Waals agentschap voor de integratie van de gehandicapte personen RKW Verzekeren van het beheer van de kinderbijslagdossiers van de statutaire personeelsleden van het AWIPH. 14/2009 18-02-2009
Aanvraag van het Waals Commissariaat E-Bestuur-Vereenvoudiging (afgekort EASI-WAL) om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de doorgifte van Rijksregistergeg Waals Commissariaat E-Bestuur-Vereenvoudiging Onder voorbehoud: met nog nader te bepalen Waalse departementen en instellingen Eventueel in de toekomst: raadpleging op een eenvoudige en uniforme wijze van authentieke bronnen, zoals het Rijksregister. 007/2008 23-01-2008

Pagina's