Burgers worden steeds vaker geconfronteerd met de verwerking van biometrische gegevens. Overeenkomstig artikel 9.1 AVG zijn biometrische gegevens een bijzondere categorie van persoonsgegevens, die door hun aard bijzonder gevoelig zijn omdat de verwerking ervan significante risico's kan meebrengen voor de grondrechten en de fundamentele vrijheden van personen. Daarom maakte de GBA van biometrische gegevens een prioriteit in haar strategisch plan 2020-2025 en besloot ze een aanbeveling te schrijven.

In deze aanbeveling richt de GBA zich in hoofdzaak op:

  • de beginselen betreffende biometrie;
  • de relevante beginselen inzake gegevensbescherming;
  • de wijze waarop deze beginselen moeten worden toegepast op dergelijke verwerkingen.

De GBA besteedt in haar aanbeveling in het bijzonder aandacht aan de rechtsgrond voor de verwerking van biometrische gegevens. Haar analyse leert dat er een lacune bestaat in het Belgische recht zodanig dat het merendeel van de verwerkingen van biometrische gegevens voor de authenticatie van personen - mits er geen beroep kan worden gedaan op de uitdrukkelijke toestemming -, op heden zonder rechtsgrond is.