In zijn rol als adviseur op vlak van gegevensbescherming binnen organisaties is de DPO in zekere zin een behoeder van de persoonsgegevens van de burgers op het terrein. Die rol is dus van essentieel belang om te leiden naar een samenleving waarin privacy een realiteit is voor iedereen.

De DPO is ook een bondgenoot van de GBA. Het is voor de GBA dus van het allergrootste belang om de DPO te steunen in diens missie, namelijk door hem praktische instrumenten ter beschikking te stellen.


Toolbox

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) wil DPO’s ondersteunen in het uitvoeren van hun divers takenpakket. Daarom ontwierp de GBA een toolbox met allerlei praktische documenten en ‘tools’ om niet alleen DPO’s, maar ook verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers te helpen in hun weg naar AVG-conformiteit. In 2021 werd deze toolbox aangevuld met een schema waarbij de verbanden worden gelegd tussen de rechtsgronden en het al dan niet kunnen uitoefenen van de verschillende rechten van betrokkenen. In één oogopslag kan de verwerkingsverantwoordelijke met advies van de DPO daarmee nagaan in welke mate de rechten van betrokkenen dienen te worden gefaciliteerd afhankelijk van de overwogen verwerkingen van persoonsgegevens die altijd gebaseerd moeten zijn op een bepaalde rechtsgrond.


DPO Connect

In 2021 is ook het project DPO-Connect van start gegaan met als partners de VUB en DPO-pro (een Beroepsvereniging van de Data protection Officers). Het digitaal, collaboratief platform DPO-Connect werd ontwikkeld, op punt gesteld en, uiteindelijk, door vertragingen te wijten aan de pandemie, gelanceerd in september 2021. Hoewel, volgens de informatie die aan de GBA verstrekt werd, de intensiteit waarmee het platform wordt gebruikt in 2021 toenam, bleef er ten gevolge van de opgelopen vertragingen onvoldoende tijd over om de werking van het gelanceerde platform ernstig en grondig te evalueren en waar nodig bij te sturen. Met instemming van de Europese Commissie werd, met onveranderd budget, de looptijd van het project daarom met zes maanden verlengd tot 30 juni 2022 (project in afwerking).