Direct marketing is een van de sectoren die in het Strategisch Plan van de GBA als prioriteit zijn aangemerkt. Het belang van de uitdaging is evenredig met het aantal actoren dat gebruik maakt van de verwerking van persoonsgegevens om dagelijks directmarketingcommunicaties te versturen naar miljoenen mensen in België, die van hun kant hun rechten willen kunnen begrijpen en doeltreffend uitoefenen.

De Eerstelijnsdienst van de GBA werd in 2020 aanzienlijk bevraagd met verzoeken om informatie, bemiddelingen en klachten over persoonsgegevensverwerkingen die in verband staan met directmarketingactiviteiten. Direct marketing staat in de top 5 van thema’s die in deze drie soorten dossiers voortdurend terugkeren. In 2020 werden daarover ook de meeste inspecties uitgevoerd (zie voor meer details het deel : 2020 in cijfers).

Sommige van deze klachten hebben in de loop van 2021 geleid tot beslissingen van de Geschillenkamer van de GBA, zoals de beslissing over de directmarketingpraktijken van een organisatie die aanbiedingen doet aan aanstaande moeders* (beslissing 04/2021 van 27 januari 2021), waarin de GBA een sanctie oplegde wegens onder meer schending van de informatieverplichtingen en niet-inachtneming van het recht om de toestemming in te trekken.

Om zowel de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers als de betrokkenen te ondersteunen in het kader van direct marketing gegevensverwerking, bracht het Kenniscentrum van de GBA een belangrijke aanbeveling uit over het onderwerp (01/2020 van 17 januari 2020) met gedetailleerde informatie en analyse van de toepasselijke AVG-regels over het onderwerp, en tal van voorbeelden om de juiste reflexen te verbeteren of te verwerven om te handelen in overeenstemming met de AVG.

Deze zeer uitgebreide aanbeveling van enkele tientallen bladzijden was een werk van lange adem. De GBA had in de zomer van 2019 al een openbare raadpleging gelanceerd om de meest verbreide praktijken beter in kaart te brengen, en zo een aanbeveling voor te stellen die de problemen van de sector het best aanpakt.

In het perspectief van een GBA die een aanpak wil volgen die niet alleen op sancties is gebaseerd, maar ook sterk de nadruk legt op preventie, is deze aanbeveling een waardevol instrument om de verwerkingsverantwoordelijken actief in direct marketing vanaf het begin van hun projecten in de richting van privacyvriendelijke praktijken te leiden.

*Tegen deze beslissing is beroep ingesteld bij het Marktenhof.