Jaarverslag 2020

Ondanks een gezondheidscrisis die een grote impact had op de bescherming van persoonsgegevens en haar werkzaamheden, bleef de GBA zich inzetten voor een digitale wereld waarin privacy voor iedereen een realiteit is.

Bezint eer ge begint: de gegevensbeschermingsimpactanalyse!

David Stevens

Lees het voorwoord

In de kijker

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een ongekende gezondheidscrisis, die ook aanzienlijke gevolgen had voor de bescherming van persoonsgegevens.

Voorwoord

Bezint eer ge begint: de gegevensbeschermingsimpactanalyse!

De Autoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit zorgt ervoor dat de grondbeginselen van gegevensbescherming correct nageleefd worden.

In de kijker

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een ongekende gezondheidscrisis, die ook aanzienlijke gevolgen had voor de bescherming van persoonsgegevens.

Cijfers 2020

Bekijk de kerncijfers van de GBA voor het jaar 2020!

Publicaties

Raadpleeg de adviezen, aanbevelingen en besluiten die in 2020 zijn gepubliceerd.

Activiteiten in cijfers

Evolutie 2019-2020 van een aantal dossiers
Jaartal Verzoeken tot bemiddeling Klachten Gegevenslekken Adviezen Inspecties
2019 341 171 877 185 85
2020 89 668 1097 146 149