In 2021 ontving de GBA 1432 meldingen van gegevenslekken en startte ze zelf ook 3 dossiers op naar aanleiding van (nog niet) gemelde gegevenslekken met grote maatschappelijke impact.

Evolutie gegevenslekdossiers
Jaar Aantal gegevenslekdossiers
2018 458
2019 877
2020 1054
2021 1435

Onderstaande tabel geeft inzicht in de meest voorkomende oorzaken van de gemelde gegevenslekken. Bijna de helft van de gemelde gegevenslekken werd veroorzaakt door een menselijke vergissing.

Meest voorkomende oorzaken gegevenslekken Aantal
Menselijke vergissing 48%
Hacking, phishing en malware 26%
Oneigenlijk gebruik toegangsrechten 7%