In 2021 werden 35 monitoringsdossiers geopend.

Monitoringsdossiers worden opgestart op eigen initiatief. De GBA schrijft de verwerkingsverantwoordelijken aan om over hun gegevensverwerkingen waarover bijvoorbeeld in de media werd bericht bijkomende informatie aan te leveren of die te verduidelijken. Indien de aangeleverde verduidelijking de GBA verontrust, dan kan het Directiecomité beslissen om een inspectie te laten uitvoeren door de Inspectiedienst.

Opgestarte monitoringsdossiers
Jaar Aantal opgestarte monitoringsdossiers
2018 0
2019 9
2020 30
2021 35

Duiding bij de grafiek: dit type dossier bestaat pas sinds 2019.