De GBA ontving in 2021 1928 klachten en 142 bemiddelingsdossiers. Het grote verschil met voorgaande jaren is grotendeels te verklaren door een regen aan klachten over 1 specifiek gegevenslek bij het sociale netwerk Facebook (1120 klachten).

De grote hoeveelheid klachten in verband met Facebook zorgde er ook voor dat 60% van de ingediende klachten betrekking hebben op sociale netwerken. In 12% van de gevallen had de ingediende klacht betrekking op handelspraktijken (direct marketing, inbreuken op rechten als datasubject,…). 4% van de klachten had betrekking op beeldverwerking en camera’s.

Evolutie ontvangen klachten en bemiddelingen
Jaar Klachtdossiers Bemiddelingen
2018 385 0
2019 459 0
2020 685 85
2021 1928 142

Duiding bij de grafiek: in 2018 en 2019 werden klacht- en bemiddelingsdossiers nog niet apart geteld.