De sensibiliserings- en informatieopdracht van de Autoriteit richt zich zowel tot verantwoordelijken voor de verwerking en burgers. De voornaamste informatietaak is het informeren van het publiek. De informatietaak kan zowel individueel gericht zijn (klantgerichte antwoorden), als gericht op een doelgroep (lezing) of het grote publiek (website).

In 2021 ontving de GBA 4207 informatievragen.

In 20% van de gevallen werd de vraag gesteld in het kader van handelspraktijken (direct marketing, wat zijn mijn rechten als datasubject,…).Verder ging 8% van de vragen over beeldverwerking en camera’s. In 6% van de gestelde vragen ging het over privacy binnen de arbeidswereld. 5% van de vragen had betrekking op de verwerking van gezondheidsgegevens.

Evolutie ontvangen informatievragen
Jaar Ontvangen informatievragen
2018 6128
2019 5016
2020 4107
2021 4207

De GBA ontving eveneens 1683 telefoonoproepen. Van januari tot juli was de GBA omwille van coronamaatregelen telefonisch niet bereikbaar.