In 2021 ontving de GBA 20 aanvragen die tot goedkeuringsdossiers hebben geleid.

Evolutie opgestarte goedkeuringsdossiers
Jaar Aantal opgestarte goedkeuringsdossiers
2018 21
2019 11
2020 10
2021 20
Evolutie per soort goedkeuringsdossiers
Jaar BCR DPIA Gedragscode Modelcontractbepalingen Administratieve handelingen
2018 18 1 1 0 1
2019 4 2 4 0 1
2020 3 4 1 0 2
2021 5 10 5 0 0