De sensibiliserings- en informatieopdracht van de Autoriteit richt zich zowel tot verantwoordelijken voor de verwerking en burgers. De voornaamste informatietaak is het informeren van het publiek. De informatietaak kan zowel individueel gericht zijn (klantgerichte antwoorden), als gericht op een doelgroep (lezing) of het grote publiek (website).

In 2020 heeft de Autoriteit meer dan 4000 informatiedossiers geopend. Naast haar informatie- en bemiddelingstaken beantwoordde de Eerstelijnsdienst van de Autoriteit ook 291 telefoonoproepen voor korte vragen, waarbij het antwoord gebaseerd is op een gekend standpunt van  de Autoriteit. Door de Covid-maatregelen werd deze dienstverlening echter gehinderd.


Cijfermateriaal : informatieondersteuning

De Autoriteit heeft in 2020 in totaal 4123 vragen om informatie rond gegevensverwerkingen ontvangen. Dit is een daling met 19,44% ten opzichte van het aantal vragen om informatie in 2019.
Voor de GBA is deze daling een duidelijk teken dat haar nieuwe aanpak (en in dit geval vooral de proactieve communicatie en de vernieuwing van de website) efficiënt is, aangezien burgers en verwerkingsverantwoordelijken gemakkelijker de nodige informatie vinden en bijgevolg ook minder vragen hebben.


Behandelingstermijn informatiedossiers

Er wordt bij informatiedossiers getracht om 80% van de dossiers binnen de 3 maanden af te werken.

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers (% dossiers)
<=30 d 80,55
31-90 d 95,48
> 90 100,0

Gevolg gegeven aan informatiedossiers

Gevolg Aantal %
Informatie verstrekt 3730 90,47
Dossier onontvankelijk 11 0,27
Autoriteit onbevoegd (geen doorverwijzing) 47 1,14
Autoriteit onbevoegd (doorverwijzing) 92 2,23
Behandeling stopgezet 28 0,68
Overgemaakt aan andere DPA 30 0,73
Andere 185 4,49

Meest bevraagde thema’s informatiedossiers

Voor informatiedossiers bevonden de dossiers zich het vaakst in deze 5 thema’s:

  1.     Algemene AVG-vragen (34,83%)
  2.     Bewakingscamera's (5,58%)
  3.     Rechten Betrokkenen (5,38%)
  4.     Direct marketing (5,17%)
  5.     Recht op afbeelding (3,37%)