In 2020 heeft de Autoriteit 31 monitoringsdossiers en 16 dossiers op eigen initiatief opgestart.

Monitoringsdossiers zijn een nieuw type dossier die opgestart worden op eigen initiatief, en waarbij de GBA de verwerkingsverantwoordelijken aanschrijft om over hun gegevensverwerkingen waarover bijvoorbeeld in de media werd bericht bijkomende informatie aan te leveren of deze te verduidelijken. Indien de aangeleverde verduidelijking de GBA verontrust, dan kan het Directiecomité beslissen om een inspectie te laten uitvoeren door de Inspectiedienst. In 2020 werden 13 monitoringsdossiers ook afgesloten.


Cijfermateriaal : monitoringsdossiers

Gevolg Aantal %
Informatie verstrekt 10 76,92
Aanbeveling gevolgd 1 7,69
GBA onbevoegd doorverwijzing 1 7,69
Seponering 1 7,69

Domeinen waarin monitoringsdossiers werden opgestart

  1. Beeldverwerking/Bewakingscamera’s (28,13%)
  2. Gezondheidszorg/E-health (12,5%)
  3. AVG Algemeen (18,75%)
  4. Arbeid: Elektronisch toezicht/biometrie… (9,38%)