Naast klantgerichte informatieondersteuning behandelt de GBA ook bemiddelings- en klachtendossiers (waarin de Autoriteit bemiddelt tussen de vrager en een derde). In 2020 heeft de Autoriteit 89 bemiddelingsdossiers en 668 klachtendossiers geopend.


Cijfermateriaal : bemiddeling

De Autoriteit heeft 89 bemiddelingsdossiers geopend in 2020. Dit is een daling met 73,90% ten opzichte van het aantal dossiers in 2019. Maar tot in 2019 werden klacht-en bemiddelingsdossiers nog gezamenlijk geteld.

Behandelingstermijn bemiddelingsdossiers

Bij de bemiddelingsdossiers ligt de gemiddelde behandelingstermijn hoger dan bij informatiedossiers (daar er met verschillende partijen wordt gecorrespondeerd).

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers (% dossiers)
<=30 d 50,00
31-90 d 69,64
91-180 d 91,07
> 180 d 100,00

Gevolg gegeven aan bemiddelingsdossiers

Gevolg Aantal % dossiers
Bemiddeling geslaagd 43 48,31
Bemiddeling niet geslaagd 7 7,87
Behandeling stopgezet 1 1,12
Europees behandeld 2 2,25
Dossier onontvankelijk 4 4,49
GBA onbevoegd 1 1,12
Andere 31 34,83

Meest bevraagde thema’s bemiddelingsdossiers

Voor bemiddelingsdossiers bevonden de dossiers zich het vaakst in deze 4 thema’s:

  1. Rechten Datasubject (26,97%)
  2. Algemene AVG-vragen (25,84%)
  3. Direct marketing (12,36%)
  4. Consumentegegevens (4,49%)

Cijfermateriaal : klachten

De Autoriteit heeft 668 klachtdossiers geopend in 2020. Dit is een stijging met 290,64% ten opzichte van het aantal dossiers in 2019. Maar tot in 2019 werden klacht-en bemiddelingsdossiers samen geteld.

Behandelingstermijn klachtdossiers

Bij de klachtdossiers ligt de gemiddelde behandelingstermijn veel hoger dan bij informatie of bemiddelings-dossiers (daar er met verschillende partijen wordt gecorrespondeerd en/of uitspraken worden gedaan binnen de Geschillenkamer).

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers (% dossiers)
<=30 d 64,47
31-90 d 88,83
91-180 d 92,89
> 180 d 100,00

Gevolg gegeven aan klachtdossiers

Gevolg Aantal % dossiers
Dossier onontvankelijk 128 63,05
Behandeling stopgezet 27 13,30
Seponering 18 8,87
Uitspraak GK 14 6,90
GBA onbevoegd: geen doorverwijzing 8 3,94
GBA onbevoegd: doorverwijzing 6 2,9
Overgemaakt naar een andere DPA 2 0,99

Meest bevraagde thema’s klachtdossiers

Voor klachtdossiers bevonden de dossiers zich het vaakst in deze 4 thema’s:

  1. Algemene AVG-klachten (26,05%)
  2. Rechten Betrokkenen (10,48%)
  3. Privacybeginselen (9,58%)
  4. Direct Marketing (6,29 %)