De Inspectiedienst startte in 2020 149 dossiers op tegenover 85 in 2019. Inspecties kunnen worden opgestart op eigen initiatief, of met betrekking tot een dossier.

In 2020 werden 123 Inspectiedossiers opgestart op vraag van de Geschillenkamer als gevolg van inkomende klachten. Er werden 18 inspecties uitgevoerd in opdracht van het directiecomité. 8 inspecties werden uitgevoerd op eigen initiatief van de Inspectiedienst.

Meer informatie is ook te vinden in de rubriek “Activiteiten per directie – Inspectiedienst

 


Cijfermateriaal : inspecties

Aantal opgestarte inspecties
Jaartal Opgestarte inspecties
2018 70
2019 85
2020 149

Domeinen waarin inspecties werden uitgevoerd

  1. Direct Marketing (met in het bijzonder aandacht voor de cookies problematiek)
  2. Covid-19 gerelateerde klachten
  3. Werking van steden en gemeenten
  4. Camera’s & nieuwe camerawetgeving