De advies- en aanbevelingsdossiers van het Kenniscentrum, en de beslissingsdossiers van het Algemeen Secretariaat zijn niet opgenomen in de onderstaande tabellen, lijsten en grafieken, omdat ze apart worden geteld in ons huidig IT-systeem. 


Evolutie van dossiers

In onderstaande grafiek is een evolutie te zien van het aantal hierboven vermeld dossiers per jaar, sinds 2015.

Evolutie dossiers
Jaartal Dossiers
2015 4192
2016 4491
2017 4934
2018 7182
2019 6449
2020 6038

Taal van dossiers

Taal in dossiers
Taal Aantal
Nederlands 5921
Frans 3514
Engels 512
Duits 033
Andere 020

Ontvankelijkheid en bevoegdheid van de afgesloten dossiers

Vóór de Autoriteit overgaat tot controle, bemiddeling of informatieverstrekking, wordt steeds een ontvankelijkheidsanalyse uitgevoerd. Het grote verschil met de ontvankelijkheidscijfers van de voorbije jaren is dat men deze in de statistieken niet als zodanig opnam, omdat ook bij onontvankelijkheid, veelal de burger toch informatie verstrekt krijgt door de Eerstelijnsdienst. In 2020 bleken 162 aanvragen (2,68%) onontvankelijk, wegens het ontbreken van voldoende informatie vanwege de aanvrager of het ontbreken van een vereiste ondertekening. Het gaat om 11 informatiedossiers, 4 bemiddelingsaanvragen en 147 klachtdossiers. Verder werden 155 aanvragen (2,57%) verkeerdelijk aan de Autoriteit gericht en was de GBA niet voor bevoegd. In 99 gevallen werden de aanvragers doorverwezen naar de juiste instantie. 


Gegevenstype behandeld in dossiers

De dossiers hadden voornamelijk betrekking op de volgende types gegevens (dossiers kunnen verschillende gegevenstypes hebben) :

  1. Identificatiegegevens (68,27%)
  2. Elektronische identificatiegegevens (17,06%)
  3. Beeld- en geluidsopnamen (10,75%)
  4. Financiële bijzonderheden (8,89%)

Behandelde wetgeving in dossiers

Voor dossiers werd voornamelijk beroep gedaan op volgende wetgevingen:

  1. Algemene verordening gegevensbescherming (89,45%)
  2. Camerawetgeving (2,88%)
  3. Andere (2,07%)