Jaarverslag

De Autoriteit stelt jaarlijks een verslag op over haar activiteiten en die van de sectorale comités, dat ook een uitgebreid statistisch gedeelte omvat.

Het jaarverslag van 2015 kunt u op deze pagina in pdf-formaat downloaden. Op deze pagina vindt u ook nog de brochure over de activiteiten van de Autoriteit van het afgelopen jaar. De brochure is een nieuwigheid sinds 2015.

Vanaf 2016 wordt het jaarverslag enkel digitaal aangeboden en zal er dus geen papieren exemplaar meer aangevraagd kunnen worden.

Wie interesse heeft in eerdere jaarverslagen, kan hiervoor eveneens contact opnemen met de Autoriteit.