Internationale externe vertegenwoordiging van de Autoriteit