Informatieopdracht

Een derde pijler betreft de informatieopdracht van de Autoriteit en richt zich zowel tot overheidsinstanties, als tot verantwoordelijken voor de verwerking en betrokkenen.

Tot dit activiteitsdomein kan worden gerekend: jaarlijkse verslaggeving aan het Parlement en opstellen van een bestuursplan, redactie van het Huishoudelijk Reglement, houden van het openbaar register en in het algemeen de informatietaak naar het publiek toe (website, lezingen, klantgerichte antwoorden, sensibilisering, …).

Aansluitend dient onderstreept te worden dat het optreden van de Autoriteit zich binnen dit activiteitsdomein niet noodzakelijk beperkt tot het nationale werkveld, maar dat zij vaak ook op internationaal niveau een belangrijke rol speelt, waarbij zij eveneens informatieondersteunend en sensibiliserend optreedt.