Het Schengen Informatie systeem (SIS)

Het Schengen Informatie Systeem (SIS) is een informatiesysteem dat in het kader van de uitvoering van de Schengenruimte werd ingevoerd. Het is één van de maatregelen die werden getroffen om het vrije verkeer waarin het Schengenacquis voorziet, te compenseren. Het is de bedoeling om met die compenserende maatregelen op zijn minst hetzelfde niveau van bescherming te kunnen bieden als vóór de opheffing de grenzen. Met dit informatiesysteem kunnen de verantwoordelijke autoriteiten van de Schengenstaten informatie uitwisselen voor grenscontroles van personen en voorwerpen en voor de uitreiking van visa en verblijfsvergunningen.

Het SIS is operationeel sedert 26 maart 1995 en de tweede generatie (SIS II) sedert 9 april 2013.

Het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) werd opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) 1987/2006 ("Verordening SIS II") en Besluit 2007/533/JAI van de Raad ("Besluit SIS II").

Het SIS II streeft een dubbel doel na:

  • zorgen voor een hoog niveau van veiligheid in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, onder meer door handhaving van de openbare orde en veiligheid en vrijwaring van de veiligheid op het grondgebied van de lidstaten;
  • toepassing van de bepalingen inzake het vrij verkeer van personen op het grondgebied van de lidstaten. .

In het SIS II kunnen worden geregistreerd:

  • onderdanen van derde landen met het oog op weigering van toegang of verblijf
  • personen die met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering worden gezocht op basis van een Europees aanhoudingsbevel of die met het oog op aanhouding ten behoeve van uitlevering worden gezocht;
  • vermiste personen en personen die voorlopig in veiligheid moeten worden gebracht;
  • vermiste personen die met het oog op bescherming of ter voorkoming van bedreigingen worden gezocht;
  • personen die in het kader van een gerechtelijke procedure worden gezocht;
  • personen en voorwerpen die aan een onopvallende of gerichte controle moeten worden onderworpen.

Als onderdeel van de zogenaamde "derde pijler", het EU-beleidsterrein dat politionele en gerechtelijke samenwerking omvat in strafzaken, is SIS ondertussen een systeem van de tweede generatie (SIS II).