Het recht van verzet - voor de betrokken persoon

Verzet volgens de Privacywet

Zodra iemand persoonsgegevens over u verwerkt, moet u daarover de nodige controle kunnen uitoefenen. U moet immers kunnen nagaan of de verwerkte gegevens wel toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, of het doelmatigheidsbeginsel werd nageleefd (gegevens worden immers altijd verwerkt voor een specifiek doeleinde), …

Meer over het recht van verzet

Beperkingen van het recht van verzet

Het recht van verzet geldt niet altijd…

Lees meer

Recht van verzet bij direct marketing

In dit geval kunt u zich als betrokken persoon zich kosteloos en zonder motivatie verzetten.

Lees meer

Uitoefening van het recht van verzet

Om het recht van verzet uit te oefenen, moet u als betrokken persoon een aantal regels respecteren.

Meer over deze regels