Het recht van verzet bij direct marketing

Wanneer u persoonsgegevens verzamelt over iemand met het oog op direct marketing (waaronder reclameacties), kan de betrokken persoon zich altijd kosteloos en zonder enige verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

Wanneer de betrokkene een antwoordstrook invult en u bij het verzamelen van deze gegevens het voornemen heeft ze aan direct-marketingbedrijven te bezorgen, moet u dit op de strook vermelden en heeft de betrokkene het recht zich zonder enige verantwoording tegen deze mededeling te verzetten. Ook wie wordt lastiggevallen met telefonische voorstellen om lederen salons te gaan bekijken of wijn te proeven, kan eisen om geschrapt te worden van de lijst van de persoon die hem opbelt.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het themadossier direct marketing.