Recht van toegang - voor de betrokken persoon

Algemeen: waarom een recht van toegang

Zodra iemand persoonsgegevens over u verwerkt, moet u daarover de nodige controle kunnen uitoefenen. U moet immers kunnen nagaan of de verwerkte gegevens wel toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, of het doelmatigheidsbeginsel werd nageleefd (gegevens dienen immers verwerkt te worden voor een specifiek doeleinde),…

Recht van toegang zoals voorzien in de Privacywet

De verantwoordelijke heeft enkele verplichtingen wanneer u dit recht van toegang uitoefent.

Uw mogelijkheden

Beperkingen van het recht van toegang

In een aantal gevallen is de verantwoordelijke niet verplicht om in te gaan op een verzoek tot toegang (journalistieke, artistieke of literaire vrijheid) of is er sprake van een recht van onrechtstreekse toegang.

Meer over onrechtstreekse toegang