geactualiseerd i.f.v. de AVG

Recht van toegang - voor de betrokken persoon

Beperkingen van het recht van toegang

In een aantal gevallen is de verantwoordelijke niet verplicht om in te gaan op een verzoek tot toegang (journalistieke, artistieke of literaire vrijheid) of is er sprake van een recht van onrechtstreekse toegang.

Meer over onrechtstreekse toegang