geactualiseerd i.f.v. de AVG

Recht van toegang - voor de verantwoordelijke voor de verwerking

Beperkingen van het recht van toegang

In een aantal gevallen bent u niet verplicht om in te gaan op een verzoek tot toegang (journalistieke, artistieke of literaire vrijheid) of is er sprake van een recht van onrechtstreekse toegang.

Meer over onrechtstreekse toegang