Recht van toegang - voor de verantwoordelijke voor de verwerking

Algemeen: waarom een recht van toegang

Zodra u als verantwoordelijke persoonsgegevens over iemand verwerkt, moet de betrokken persoon daarover de nodige controle kunnen uitoefenen. Hij moet immers kunnen nagaan of de verwerkte gegevens wel toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, of het doelmatigheidsbeginsel werd nageleefd (gegevens dienen immers verwerkt te worden voor een specifiek doeleinde),…

Recht van toegang zoals voorzien in de Privacywet

Als verantwoordelijke heeft u enkele verplichtingen bij dit recht van toegang

Mijn verplichtingen

Beperkingen van het recht van toegang

In een aantal gevallen bent u niet verplicht om in te gaan op een verzoek tot toegang (journalistieke, artistieke of literaire vrijheid) of is er sprake van een recht van onrechtstreekse toegang.

Meer over onrechtstreekse toegang