Het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens (Art. 20 AVG)

Dit is een nieuw recht. Het idee achter dit nieuw recht is u meer controle te geven over uw gegevens.

Het gaat erom dat u de gegevens die u verstrekte, kan recupereren zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker van dienstenleverancier zou kunnen veranderen. We kunnen dat vergelijken met wat er nu al bestaat binnen de telefonie. U kan vandaag al gemakkelijk van telefoonoperator veranderen, waarbij u al uw contacten en communicaties behoudt.

Wanneer kunt u dit nieuwe recht uitoefenen?
Waarover gaat het?
Hoe gaat dat in zijn werk?

U kunt dit recht in 2 gevallen uitoefenen: het moet gaan om een gegevensverwerking die berust op uw toestemming of op een overeenkomst. In de andere gevallen kan u dus niet van dat recht genieten, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wet. De AVG zegt zelfs uitdrukkelijk dat dit recht niet geldig is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn om een opdracht van algemeen belang te vervullen of om het openbaar gezag uit te oefenen.

Er zijn 2 aspecten aan dit recht:

  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt gegeven, terug te krijgen.
  • Daarnaast hebt u het recht om uw gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of dienstenaanbieder zonder dat de eerste verwerkingsverantwoordelijke, aan wie u uw gegevens in de eerste plaats hebt gegeven, zich daartegen kan verzetten.

U kunt zelf uw gegevens aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke of de dienstenverstrekker doorgeven of u kunt vragen, als dat technisch mogelijk is, dat uw persoonsgegevens direct worden doorgegeven van de ene verwerkingsverantwoordelijke of dienstenaanbieder aan de andere.