Het recht om uw gegevens te laten wissen (Art. 17 AVG)

Het kan gebeuren dat u zou willen dat de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens wist. Dat is mogelijk. Maar daarvoor moet u zich bevinden in een van de gevallen die in dit hoofdstuk worden beschreven.

Als ik niet wil dat mijn gegevens op een bepaalde website gepubliceerd zijn, moet ik mij dan richten tot Google om die website uit de zoekresultaten te halen?

Als het gaat om één website in het bijzonder, dan moet u zich in eerste instantie tot de beheerder van die website richten om uw gegevens te laten verwijderen. Als de websitebeheerder weigert dit te doen, kunt eventueel bij Google aankloppen. Als uw naam vermeld wordt op heel veel verschillende websites en het is praktisch onmogelijk om elke aparte beheerder van die websites aan te schrijven, dan kunt u het verzoek meteen bij Google indienen. Alleen is het zo dat wanneer u een verzoek indient bij Google, uw persoonsgegevens wel nog op die website(s) te lezen staan. Het is enkel de weg daarnaartoe die Google zal afsluiten.

Opgelet: in alle gevallen verplicht de AVG u om een specifieke procedure te volgen om de verwijdering van uw gegevens te vragen, anders is uw verzoek niet geldig. Zie daarvoor de onderstaande beschrijving van deze procedure. Bent u het oneens met de afwijzing van uw verzoek, dan kunt u ofwel de Autoriteit contacteren of u tot de rechtbank wenden (zie "Wat moet ik doen als mijn vraag om gegevens te verwijderen niet wordt ingewilligd?" hieronder).

Hoe moet ik bij een website een verzoek indienen om mijn gegevens te verwijderen?

U moet het verzoek schriftelijk indienen. Zorg ervoor dat het verzoek gedateerd en ondertekend is. Voeg ook een bewijs van uw identiteit bij de aanvraag, bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart. Zo is de websitebeheerder zeker van uw identiteit en wordt vermeden dat iemand anders in uw naam de verwijdering van uw gegevens aanvraagt. Geef duidelijk aan om welke ernstige reden u om de verwijdering van uw gegevens verzoekt.

De websitebeheerder heeft na de indiening van uw verzoek een maand de tijd om u te antwoorden. Als de beheerder weigert, mag u ook verwachten dat hij die weigering motiveert. Bij de beoordeling van uw verzoek moet door de websitebeheerder een evenwicht worden gevonden tussen het belang van uw privacybescherming als betrokkene en het belang van de maatschappij om geïnformeerd te worden.

Hoe moet ik bij Google een verzoek indienen om mijn gegevens te verwijderen?

Google heeft een speciaal formulier online gezet om uw verzoek in te dienen. Dat formulier respecteert de vereisten van de AVG.

Google heeft na de indiening van uw verzoek een maand de tijd om u te antwoorden. Als Google weigert, mag u ook verwachten dat daarvoor een motivatie gegeven wordt. Bij de beoordeling van uw verzoek moet door Google een evenwicht worden gevonden tussen het belang van uw privacybescherming als betrokkene en het belang van de maatschappij om geïnformeerd te worden.

Wat moet ik doen als mijn vraag om mijn gegevens te verwijderen niet wordt ingewilligd?

Als u ervan overtuigd bent dat u een goeie reden hebt opgegeven om de verwijdering van uw gegevens te vragen maar uw verzoek toch niet werd ingewilligd, dan kunt u de Autoriteit contacteren en/of u tot de rechtbank wenden. Belangrijk: in elk geval moet u eerst zelf om de verwijdering van uw gegevens vragen én daarbij de procedure uit de AVG respecteren (zie "Hoe moet ik bij een website een verzoek indienen om mijn gegevens te verwijderen?" hierboven) vóór de Autoriteit of de rechtbank iets kunnen doen.