Het recht om uw gegevens te laten verbeteren (Art. 16 AVG)

Zorg ervoor dat uw persoonsgegevens niet onjuist of onvolledig zijn. Want u hebt het recht om ze te laten corrigeren of aan te vullen.

U mag dus de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken dat hij zo snel mogelijk uw onjuiste persoonsgegevens corrigeert. Artikel 12 van de AVG beschrijft ook hoe u precies uw rechten moet uitoefenen. Lees daarom ook de uitleg in hoofdstuk dat daarover gaat.

Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u ook het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, als deze onvolledig zijn, en om een bijkomende verklaring te geven.