Het recht om uw gegevens te laten verbeteren (Art. 16 AVG)

Zorg ervoor dat uw persoonsgegevens niet onjuist of onvolledig zijn. Want u hebt het recht om ze te laten corrigeren of aan te vullen.

U mag dus de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken dat hij zo snel mogelijk uw onjuiste persoonsgegevens corrigeert. Artikel 12 van de AVG beschrijft ook hoe u precies uw rechten moet uitoefenen. Lees daarom ook de uitleg in hoofdstuk dat daarover gaat.

Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u ook het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, als deze onvolledig zijn, en om een bijkomende verklaring te geven.

Ook artikel 12.1 van de Privacywet bevat dit recht: "Eenieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren”.