Het recht om de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen (Art. 18 AVG)

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een beperking te verkrijgen van de verwerking van uw gegevens. Waarover gaat het?

Door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Wanneer kan u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?

De AVG spreekt van 4 gevallen. Het gaat om de volgende gevallen:

  1. U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid na te gaan;
  2. Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wil u niet dat uw gegevens worden gewist en u eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
  3. De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw gegevens niet langer nodig maar u hebt ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
  4. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer u dan een verwerkingsbeperking hebt verkregen, moet de verwerkingsverantwoordelijke u op de hoogte brengen vooraleer hij die beperking opheft.

Eens u uw verwerkingsbeperking hebt verkregen, kunnen er op uw persoonsgegevens, behalve dat ze worden opgeslagen, geen verrichtingen meer gebeuren. Als men toch bijkomende verwerkingsverrichtingen wil uitvoeren, kan dit slechts in een van de hiernavolgende gevallen:

  • U gaf daarvoor uw toestemming;
  • Het gaat om de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • De rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon moeten worden beschermd;
  • Of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.