Het één-loketmechanisme

De term één loket is beter gekend als het "one-stop-shop"-mechanisme.

Waarom is het één-loketmechanisme ingevoerd?

In werkelijkheid brengt de keuze voor een verordening als instrument op Europees niveau in principe met zich mee dat deze identiek wordt toegepast in de 28 lidstaten.  Het is niet logisch dat een verwerkingsverantwoordelijke die in een groot aantal lidstaten actief is met iedere toezichthoudende autoriteit zou moeten communiceren

Definitie hoofdvestigingDefinitie "leidende" toezichthoudende autoriteit en "betrokken" autoriteitHet samenwerkingsmechanismeUniek loket