Is het anonimiseren van persoonsgegevens een verwerking?

Terug naar het FAQ-overzicht

Ja. De AVG regelt elke verwerking van persoonsgegevens. Anonimiseren is een verwerking die als input identificeerbare persoonsgegevens neemt en als output niet langer identificeerbare gegevens oplevert.

Hoewel het eindproduct niet onderworpen is aan de AVG, valt het anonimiseren zelf wél onder de AVG.

Taxonomy: