Geschillenkamer

Beslissingen ten gronde

Klacht wegens het niet verwijderen van persoonsgegevens verkregen in het kader van een sollicitatie [Origineel]
dinsdag 17 september 2019
08/2019

Klacht wegens de onvolledigheid van antwoord naar aanleiding van de uitoefening van het recht van inzage [Origineel]
dinsdag 17 september 2019
07/2019

Klacht wegens gebruik van de elektronische identiteitskaart voor de aanmaak van een klantenkaart [Origineel]
dinsdag 17 september 2019
06/2019

Klacht wegens het niet verlenen van inzage naar aanleiding van intrekking van benoeming [Origineel]
dinsdag 9 juli 2019
05/2019

Klacht inzake de aanwending van e-mailadressen verkregen in het kader van een verkavelingswijziging voor de verzending van verkiezingspropaganda. [Origineel]
dinsdag 28 mei 2019
04/2019

Klacht wegens plaatsing van een camera in de gemeenschappelijke keuken van een pand met studentenkamers [Origineel]
dinsdag 2 april 2019
03/2019

Klacht wegens verzending van een globale e-mail waarbij alle bestemmelingen zichtbaar zijn [Origineel]
dinsdag 2 april 2019
02/2019

Klacht wegens aanwending voor een ander doeleinde van identiteitsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres verstrekt voor opname in WhatsApp-groep [Origineel]
dinsdag 2 april 2019
01/2019

 Beslissingen

Klacht tegen vzw X [Vertaling]
dinsdag 27 september 2019
06/2019

Klacht wegens niet-naleving van de rechten van de betrokkene naar aanleiding van de ontvangst van verkiezingsdrukwerk [Origineel]
dinsdag 23 juli 2019
05/2019

Grensoverschrijdende klacht wegens het verstrekken van onvolledige informatie naar aanleiding van de uitoefening van het recht van inzage, alsook de verwerking van persoonsgegevens zonder toestemming [Origineel]
dinsdag 28 mei 2019
04/2019
Grensoverschrijdende klacht wegens het nalaten gevolg te geven aan het verzoek tot uitoefening van het recht van inzage en recht op informatie [Origineel]
dinsdag 28 mei 2019
03/2019
Grensoverschrijdende klacht wegens niet naleven door verwerkingsverantwoordelijke van verzoek tot uitoefening van recht op gegevenswissing [Origineel]
woensdag 15 mei 2019
02/2019
Klacht wegens nalaten gevolg te geven aan verzoek tot verbetering van schrijfwijze van naam [Origineel]
woensdag 15 mei 2019
01/2019