Gebruik van “gevoelige” gegevens voor verkiezingsdoeleinden

Voor het uitsturen van verkiezingspropaganda kunnen de gevoelige gegevens uit artikel 9 AVG van belang zijn, onder meer gegevens waaruit de etniciteit, politieke opvatting, religieuze overtuiging of vakbondslidmaatschap blijkt.

De verwerking van deze gevoelige gegevens is in principe verboden tenzij één van de uitzonderingsgronden uit artikel 10 AVG van toepassing is. Zelfs indien de gevoelige gegevens zonder toestemming mogen worden verwerkt, is de doorgifte ervan buiten de vereniging nooit mogelijk zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.