Gebruik van gegevens die werden bekomen in de uitoefening van een eerder mandaat

Politieke partijen en hun mandatarissen kunnen in de verleiding komen om persoonsgegevens, bekomen bij de uitoefenen van een eerder mandaat, te hergebruiken om gepersonaliseerde brieven op te sturen voor hun verkiezingscampagne.

Dit oneigenlijk gebruik van rechtmatig verkregen informatie is evenwel niet toegelaten, tenzij de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of wanneer de verwerking gebaseerd is op een wettelijke bepaling. In ieder geval dient de betrokkene hierover geïnformeerd te worden.