Gebruik van contactgegevens uit een openbare bron

Politieke partijen en hun mandatarissen kunnen in de verleiding komen om contactgegevens uit een openbare bron (blog of sociale media) te gebruiken voor verkiezingsdoeleinden.

Dergelijk gebruik schendt het finaliteitsbeginsel, gezien de elektronische contactgegevens aanvankelijk niet voor electorale doeleinden werden ingezameld. Dergelijke verzameling kan enkel indien de betrokkene zijn voorafgaande toestemming heeft verleend tot de verwerking van zijn persoonsgegevens met dit doel of indien dit een wettelijke basis heeft.