Geautomatiseerde geschiktheidstesten

Bij geautomatiseerde persoonlijkheidstesten of psychotechnische proeven, moet er altijd een procedure bestaan die de sollicitant de mogelijkheid biedt om zijn standpunt te kennen te geven over de behaalde resultaten.

Dit komt omdat het volgens de Privacywet verboden is (zie het artikel 12bis) om louter op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking een besluit te nemen als dat voor de sollicitant rechtsgevolgen heeft of hem in grote mate treft, bijvoorbeeld het feit dat wordt beslist hem niet aan te werven.