Actua

  • Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft in plenaire vergadering zijn advies goedgekeurd over de lijst van de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit met haar nationale criteria voor de accreditatie van toezichthoudende instanties (monitoring bodies) die toezicht zullen houden op de gedragscodes. Het EDPB heeft bevestigd dat alle gedragscodes (met uitzondering van de gedragscodes die betrekking hebben op verwerkingen door overheden en openbare diensten) moeten worden gecontroleerd door een geaccrediteerde toezichthoudende instantie.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit lanceert een bewustmakingscampagne voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van de campagne is de KMO's bij te staan en beter te ondersteunen bij de toepassing van de AVG. Om deze campagne uit te voeren, wil de Autoriteit een beroep doen op de beroepsorganisaties die de KMO's vertegenwoordigen en de professionele netwerken van functionarissen voor gegevensbescherming.

  • Vandaag, dinsdag 9 juli 2019 besliste de Gegevensbeschermingsautoriteit om een berisping te formuleren ten aanzien van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze sanctie betreft een geval waarin de FOD Volksgezondheid niet heeft gereageerd op het verzoek van een burger om zijn recht van inzage uit te oefenen, ondanks een bevel van de Autoriteit. Eerbiediging van het recht van de burgers op bescherming van persoonsgegevens is volgens de Autoriteit een hoeksteen van de AVG, en de verwerkingsverantwoordelijken moeten alles in het werk stellen om dit te waarborgen.

  • De definitieve versie van de richtsnoeren inzake gedragscodes en geaccrediteerde toezichthoudende organen is beschikbaar op de website van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, beter bekend als het EDPB. Gedragscodes zijn een instrument waarbij men zich vrijelijk kan aansluiten en waarmee een orgaan de conformiteit van haar verwerking met de AVG geheel of gedeeltelijk kan waarborgen.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit zal binnenkort haar Aanbeveling nr 02/2013 van 30 januari 2013 betreffende direct marketing updaten. Om de professionelen in de sector zo goed mogelijk te ondersteunen met zo nuttig en operationeel mogelijke informatie, start de Autoriteit van 12 juni tot en met 31 juli 2019 met een openbare raadpleging.

Verwante website

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.