Openbare raadpleging over direct marketing

De Autoriteit garandeert de deelnemers anonimiteit en de bescherming van hun knowhow. Hiertoe is op het verstrekte formulier geen identificatie van de onderneming of de persoon die op het formulier reageert, vereist.