Adviesaanvraag artikel 23 wet van 3 december 2017

U kan dit formulier gebruiken om uw verzoek om advies bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. Het kenniscentrum zal u een ontvangstmelding overmaken waarin de zittingsdatum waarop uw adviesaanvraag wordt behandeld wordt medegedeeld. Het advies zal u overgemaakt worden en zal tevens op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit worden bekend gemaakt onder de rubriek ...

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw verzoek om advies. We gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

Adviesaanvrager

Contactpersoon 1

Contactpersoon 2