Folder en lespakket over het recht op afbeelding

Youtube, Snapchat, Instagram, WhatsApp, etc… Een paar jaar terug nog onbestaande maar nu dagelijkse kost. We delen 24/24 en 7/7 met z’n allen massaal foto’s en filmpjes en worden overstelpt met ontelbare beelden over alles en nog wat, over onszelf, onze kinderen, onze familie, onze sportclub, onze school, ons werk, onze kerk, onze jeugdbeweging. Voor onze jongeren is een leven zonder online delen van beeldmateriaal nu al ondenkbaar.

Maar hoe zit het met ons recht op privacy? Kunnen we weigeren om gefilmd te worden en kunnen we verbieden dat beeldmateriaal over ons verspreid wordt? Pertinente vragen waarop weinig jongeren het correcte antwoord kennen, niettegenstaande zij de nieuwste toepassingen om beelden te maken en te delen, in een oogwenk beheersen.

Onze folder ‘Recht op afbeelding’ biedt een antwoord op deze vragen. Aan de hand van dagdagelijkse voorbeelden - nemen van selfies tot filmen van een workshop – tonen we dat het niet is toegestaan om alles zomaar te filmen of te fotograferen, laat staan online te delen.

Met deze folder willen wij er op een positieve manier toe bijdragen dat jongeren bewuster én privacyvriendelijker omgaan met beeldmateriaal.

Deze folder is het resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen het ‘ik beslis’-team van de Autoriteit en CHIPS vzw. Dankzij de unieke combinatie van kennis, ervaring en vaardigheden van beide organisaties, laat de folder de jongeren op een prettige manier kennismaken met het recht op afbeelding. Een recht dat vandaag helaas steeds meer met de voeten wordt getreden.