U wordt gefilmd

Ik ben gefilmd. Wat zijn mijn rechten?

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden, indien de beelden ook daadwerkelijk werden opgenomen. Om uw recht van toegang uit te oefenen moet u een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek (eventueel samen met een kopie van uw identiteitskaart) richten aan de verwerkingsverantwoordelijke. In dit verzoek omschrijft u de redenen waarom u toegang vraagt tot de beelden. Daarnaast moet het verzoek ook wel voldoende gedetailleerde informatie bevatten om de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren.

Ik werd gefilmd. Hoe kan ik in contact treden met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de beelden?

Diegene die de bewakingscamera plaatst, is wettelijk verplicht om een pictogram aan te brengen, waarmee hij de mensen verwittigt dat er wordt gefilmd. Dit pictogram vermeldt onder meer wie de verantwoordelijke is en ook een aantal contactgegevens.