Sociale verkiezingen

Met het oog op de sociale verkiezingen binnen een onderneming vraagt een vakorganisatie bij deze laatste de personeelslijst op. Mag dit?

De werkgever, hier de onderneming, beschikt over de persoonsgegevens van het personeel voor het doeleinde personeelsbeheer en loonadministratie. Het doorgeven van deze gegevens aan de representatieve vakorganisaties met het oog op de verzending van propaganda in het kader van sociale verkiezingen is een verwerking die in se niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de werkgever de personeelsgegevens heeft verkregen, namelijk personeelsbeheer en loonadministratie.

Gelet op het gebrek aan een wettelijke basis op grond waarvan deze doorgifte kan plaatsvinden, mag de werkgever de persoonsgegevens van het personeel aan de vakorganisaties bijgevolg enkel doorgeven indien elke individuele werknemer hiertoe zijn voorafgaande ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Geïnformeerd betekent dat de werkgever - vooraleer de toestemming van de werknemer in te winnen - informatie moet verstrekken over deze verwerking. Zo moet hij aan de werknemer de naam en het adres meedelen van de verantwoordelijke (hier de vakorganisatie) aan wie zijn gegevens worden meegedeeld. Ook moet hij de werknemer op de hoogte brengen van het doel van de doorgifte (hier de verzending van propaganda in het kader van sociale verkiezingen),...

Het spreekt voor zich dat de gegevens van werknemers die geweigerd hebben toestemming te geven niet mogen worden doorgegeven.